Tin mới

Nghệ An: Huyện biên giới Kỳ Sơn có thêm 6 sản phẩm OCOP 3 sao

Theo Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 17/1/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Nghệ An đợt 2 của năm 2022, huyện Kỳ Sơn có thêm 6 sản phẩm OCOP 3 sao. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});