Tin mới

UNICEF: Khùng hoảng nước khiến hơn 190 triệu trẻ em châu Phi bị ảnh hưởng

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã cảnh báo rằng khoảng 190 triệu trẻ em ở 10 quốc gia châu Phi đang gặp rủi ro do “ba mối đe dọa” liên quan đến các vấn đề về nước: bệnh...