Ninh Thuận

 1. Xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm góp phần thực hiện tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
  Võ Duy Tân - 08:30 15/07/2022 - 0 lượt xem - 0 trả lời - trong: TIÊU ĐIỂM
 2. Chiến dịch “Trồng rừng giữ nước” được thực hiện tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, là một chiến dịch đem lại nhiều giá trị cộng đồng.
  Khang Phúc - 10:54 22/06/2022 - 0 lượt xem - 0 trả lời - trong: MÔI TRƯỜNG & DOANH NGHIỆP
 3. "Nghị quyết của chúng ta là tạm dừng chứ không phải hủy bỏ, nên không có cơ sở bỏ địa điểm xây dựng điện hạt nhân" - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết
  Võ Duy Tân - 16:29 31/05/2022 - 0 lượt xem - 0 trả lời - trong: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
 4. Theo Giám đốc Sở NN-PT&NT Ninh Thuận, hệ thống thủy lợi của tỉnh tập trung đầu tư đồng bộ và phát triển theo hướng đa mục tiêu phục vụ nông nghiệp, thủy sản, sản xuất muối, , công nghiệp, du lịch...
  Võ Duy Tân - 08:52 31/05/2022 - 0 lượt xem - 0 trả lời - trong: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
 5. Giữa thanh thiên bạch nhật, "đá tặc" chẻ đá trên sườn núi Ma Quít thuộc xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận).
  Võ Duy Tân - 09:38 26/05/2022 - 0 lượt xem - 0 trả lời - trong: MÔI TRƯỜNG & DOANH NGHIỆP
 6. Đáp ứng yêu cầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển 2021-2030 là một thách thức lớn và đòi hỏi Việt Nam, cần có chủ trương và chính sách thực sự đột phá để phát triển trong lĩnh...
  Đỗ Đức Anh - 14:56 29/04/2022 - 4 lượt xem - 0 trả lời - trong: TIÊU ĐIỂM
 7. Ninh Thuận đã mạnh dạn chuyển hướng chiến lược phát triển, biến bất lợi của nắng và gió, biến những vùng đất khô cằn, sỏi đá thành những trang trại điện Mặt Trời, điện gió tạo ra nguồn điện năng sạch.
  Đỗ Đức Anh - 14:57 29/04/2022 - 0 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG