đối phó biến đổi khí hậu

 1. Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) vừa phối hợp cùng Tổ chức WWF tổ chức thảo trực tuyến “Thúc đẩy cam kết và thực hiện Phát thải ròng bằng không từ các Viện Nghiên cứu và Trường Đại học”
  Đỗ Đức Anh - 11:43 29/03/2022 - 4 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 2. Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa sẽ hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác quản lý nhà nước về quản lý chất thải nhựa và xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.
  Đỗ Đức Anh - 11:19 29/03/2022 - 4 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 3. Hiện nay, việc phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) đang được thực hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
  Đỗ Đức Anh - 12:31 28/03/2022 - 1 lượt xem - 0 trả lời - trong: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
 4. Dự án cải thiện môi trường nước ở thành phố Huế sau khi xây xong một nhà máy xử lý nước thải, 8 trạm bơm, hệ thống thoát nước thì vẫn dư tiền để xây kè, chỉnh trang đường phố.
  Đỗ Đức Anh - 12:24 28/03/2022 - 3 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 5. Nhằm nâng cao trách nhiệm công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, vừa qua, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định phê duyệt Phương án...
  Đỗ Đức Anh - 12:07 28/03/2022 - 3 lượt xem - 0 trả lời - trong: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
 6. Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) họp trực tuyến từ ngày 21/3 đến 1/4, với sự tham gia của các đại diện gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhằm tìm các biện pháp khẩn cấp chống chọi tác động của...
  Đỗ Đức Anh - 13:16 26/03/2022 - 4 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 7. Ngày 24/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã ký văn bản số 1493/BTNMT-TNN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp; danh mục nguồn...
  Đỗ Đức Anh - 12:51 26/03/2022 - 3 lượt xem - 0 trả lời - trong: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
 8. Làm việc với lãnh đạo huyện Nam Sách chiều 25/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo, năm 2022, huyện cần có những giải pháp thiết thực để tăng trưởng bứt phá, tạo tiền đề quan trọng giúp năm cuối nhiệm kỳ đạt được mục tiêu Đại hội Đảng...
  Đỗ Đức Anh - 12:43 26/03/2022 - 2 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 9. Nghị quyết số 32/2021/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của Quốc hội đặt mục tiêu về tỷ lệ thu gom, xử lý chất...
  Đỗ Đức Anh - 12:19 26/03/2022 - 2 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 10. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để phối hợp xây dựng Báo cáo quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và nội dung bảo vệ môi trường...
  Đỗ Đức Anh - 12:10 26/03/2022 - 4 lượt xem - 0 trả lời - trong: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU