Bảo vệ môi trường

 1. Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường từ những năm đầu bước chân vào giảng đường đại học (2003).
  Khang Phúc - 1 ngày trước - 0 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 2. Công tác bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan gắn với Chương trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai được cải thiện. Tuy nhiên, để nông thôn trở thành vùng quê đáng sống, cần phải có thời gian, nguồn kinh phí và sự đồng lòng của...
  Khang Phúc - 3 ngày trước - 1 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 3. WWF cho rằng, chiến lược phát triển ngành nông nghiệp với 3 mục tiêu 'Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân thông minh' cần thực hiện ở quy mô lớn.
  Khang Phúc - 3 ngày trước - 2 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 4. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, mang lại hiệu quả thiết thực.
  Khang Phúc - 3 ngày trước - 0 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 5. Hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững, tỉnh Đồng Tháp xây dựng các mô hình hướng dẫn nông dân dùng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, an toàn, hiệu quả; đồng thời thu gom bao, gói, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng nhằm bảo...
  Khang Phúc - 3 ngày trước - 0 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 6. Từ ý tưởng của hai người yêu thiên nhiên, nhóm Phủ xanh Măng Đen ra đời với mục đích chung tay phủ xanh những cánh rừng đã mất, bảo vệ môi trường.
  Khang Phúc - 3 ngày trước - 1 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 7. Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được các địa phương trong tỉnh hưởng ứng. Nhờ vậy môi trường sống ở vùng nông thôn ngày càng được cải thiện.
  Khang Phúc - 13:54 22/06/2022 - 0 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 8. FOYO là những chữ cái viết tắt của For Our Youth's Opportunities Organization, tạm dịch là “Cho những cơ hội của tuổi trẻ chúng ta”. Đây là tổ chức thiện nguyện hoạt động văn hoá và xã hội tỉnh Nghệ An.
  Khang Phúc - 17:00 21/06/2022 - 1 lượt xem - 0 trả lời - trong: TIÊU ĐIỂM
 9. Tại huyện Vân Hồ (Sơn La), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình, dự án thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, người dân tham gia, góp phần...
  Khang Phúc - 14:47 20/06/2022 - 1 lượt xem - 0 trả lời - trong: TIÊU ĐIỂM
 10. Gáo dục trẻ em bảo vệ môi trường ngay từ thuở ấu thơ để các em có ý thức gìn giữ môi trường sống tự nhiên sẽ là sự bảo đảm cho tương lai bền vững của Hành tinh Xanh.
  Võ Duy Tân - 07:00 12/06/2022 - 2 lượt xem - 0 trả lời - trong: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG