Quảng Trị: Kiểm tra, xử lý hiện tượng “sốt nóng”, “đóng băng” bất động sản

Quảng Trị sẽ theo dõi chặt chẽ, kịp thời, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường bất động sản để triển khai thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo thị trường bất động sản, kịp thời xử lý các hiện tượng “sốt nóng”, “đóng băng”.

UBND tỉnh Quảng Trị khuyến khích việc giao dịch kinh doanh bất động sản qua các sàn giao dịch bất động sản để công khai, minh bạch. Tỉnh này cũng tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, trong đó có hoạt động giao dịch kinh doanh nhà ở, góp phần quản lý thông tin giao dịch bất động sản, tăng tính công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi người dân.

Quảng Trị: Kiểm tra, xử lý hiện tượng “sốt nóng”, “đóng băng” bất động sản - Ảnh 1 Quảng Trị khuyến khích việc giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch bất động sản.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ tăng cường kiểm soát hoạt động môi giới bất động sản, trong đó có hoạt động môi giới kinh doanh nhà ở của các tổ chức, cá nhân theo hướng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản (chuẩn hóa về đào tạo, thị sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề); khuyến khích các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản đăng ký, tham gia hoạt động có tổ chức quản lý (hoạt động theo doanh nghiệp, văn phòng, hội…).

UBND tỉnh Quảng Trị sẽ theo dõi chặt chẽ, kịp thời, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường bất động sản; triển khai thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo thị trường bất động sản và nhà ở phát triển ổn định, lành mạnh, kịp thời xử lý các hiện tượng “sốt nóng”, “đóng băng”.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và nhà ở; nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản của các ngành và địa phương; hoàn thiện việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sẩn để đảm bảo tính công khai, minh bạch; nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, xử lý, ngăn chặn sai phạm trong kinh doanh nhà ở và bất động sản.

Link nội dung: https://moitruongxanh.org.vn/quang-tri-kiem-tra-xu-ly-hien-tuong-sot-nong-dong-bang-bat-dong-san-a8739.html