Nam Sách cần phát triển kinh tế bền vững, toàn diện gắn với bảo vệ môi trường

Đỗ Đức Anh
Làm việc với lãnh đạo huyện Nam Sách chiều 25/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo, năm 2022, huyện cần có những giải pháp thiết thực để tăng trưởng bứt phá, tạo tiền đề quan trọng giúp năm cuối nhiệm kỳ đạt được mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra. Phát triển kinh tế bền vững, toàn diện gắn với bảo vệ môi trường theo hướng tăng trưởng xanh, gắn với nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì buổi làm việc.

Chiều 25/3, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương làm việc với lãnh đạo huyện Nam Sách về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và quý I/2022; phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo của năm 2022.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện thời gian qua. Huyện có nhiều giải pháp hiệu quả để vượt khó, tăng tốc và gặt hái thành tích nổi bật ở một số lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, giáo dục, văn hóa, bảo vệ môi trường…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, Nam Sách cần thực hiện tốt các biện pháp để đạt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch COVID-19. Trong năm 2022, huyện cần có những giải pháp thiết thực để tăng trưởng bứt phá, tạo tiền đề quan trọng giúp năm cuối nhiệm kỳ đạt được mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra. Phát triển kinh tế bền vững, toàn diện, bảo vệ môi trường theo hướng tăng trưởng xanh, gắn với nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Huyện cần chỉ đạo, thực hiện tốt các chương trình, đề án đã đề ra, thực hiện đồng bộ, hiệu quả với các nhiệm vụ của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình nuôi cá lồng ở xã Nam Tân.

Hiện Nam Sách đang triển khai nhiều công trình trọng điểm với nguồn vốn đầu tư lớn nên cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện các dự án. Các công trình đã đăng ký, khởi công cần làm đến đâu chắc đến đó, hoàn thành đúng kế hoạch, không để nợ đọng. Ưu tiên thu hút đầu tư dự án vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là dự án mang lại hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường. Thời gian tới, căn cứ vào việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh, huyện phối hợp rà soát, bổ sung, cập nhật vào phương án quy hoạch vùng huyện. Tăng cường quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp, không để tổ chức, cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; có biện pháp quản lý nghiêm thị trường bất động sản tránh để xảy ra tình trạng đầu cơ, thổi giá đất. Tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát và mặt nước bảo đảm đúng quy định, công khai, mang lại hiệu quả cho địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, huyện cần xác định rõ mục tiêu phấn đến năm 2025 để cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển trọng tâm, trọng điểm, thực hiện theo chuỗi sản phẩm. Có giải pháp cụ thể, hiệu quả thực hiện mục tiêu đến hết 2025 toàn huyện có 80% số xã đạt nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện cũng cần có định hướng phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách, khai thác giá trị khác biệt, sẵn có, tránh để lãng phí tiềm năng. Đồng thời, chú trọng đầu tư lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, bảo đảm cuộc sống cho nhân dân, nhất là hộ nghèo, người có công.

Đồng chí Triệu Thế Hùng và các đồng chí trong đoàn công tác thăm mô hình chế biến nông sản xuất khẩu của của Công ty TNHH Hoa Mai.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tích cực, chủ động phối hợp hỗ trợ huyện sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao và giải quyết, khắc phục những vướng mắc, hạn chế...

Năm 2021, tổng giá trị sản xuất của Nam Sách đạt 11.176 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2020; có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Quý I.2022, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách của huyện đều có chuyển biến tốt...

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm khu di tích đình Đầu, Nhà bia thành lập Tỉnh ủy, Phủ ủy Nam Sách (xã Hợp Tiến), mô hình nuôi cá lồng ở xã Nam Tân, dự án chế biến nông sản xuất khẩu của Công ty TNHH Hoa Mai.