Lào Cai: Chỉ đạo khẩn xử lý sự cố môi trường của bãi thải sản xuất phân bón DAP

Khang Phúc

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản khẩn chỉ đạo xử lý sự cố bãi thải gyps của nhà máy sản xuất phân bón hóa chất DAP số 2 Lào Cai tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem thực hiện ngay việc đắp 1 đê quan trên bề mặt đập bãi thải gyps phòng ngừa mưa lớn trong thời gian tới.

lao-cai-1656392045.png Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 Lào Cai tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai)

Có giải pháp thu nước róc tại thân bãi gyps phòng ngừa bùn nước từ bãi thải gyps tiếp tục tràn ra ngoài môi trường. Đổng thời, yêu cầu sớm nghiên cứu biện pháp nâng cos đê chắn bãi chứa gyps thải.

Khẩn trương kiểm tra toàn bộ vị trí đê bãi chứa gyps thải để kịp thời phát hiện các vị trí có nguy cơ rò rỉ.

Tiếp tục rà soát dọc suối Phú Nhuận gần nhà máy DAP số 2 chảy ra suối Nhù dẫn ra sông Hồng; sử dụng máy đo nhanh pH để kiểm tra tại các vị trí bất thường, trường hợp phát hiện ô nhiễm phải tiến hành xử lý ngay.

Báo cáo bằng văn bản giải trình cụ thể về việc xảy ra sự cố gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai và các cơ quan có liên quan, đồng thời xác định nguyên nhân cụ thể và biện pháp ngăn chặn khắc phục sự cố, rà soát, thống kê, báo cáo giải trình cụ thể khối lượng bùn thải ra ngoài môi trường cùng các giải pháp khắc phục, thực hiện.

Nhà máy DAP số 2 Lào Cai phối hợp với huyện Bảo Thắng tiến hành rà soát thống kê toàn bộ thiệt hại các hộ bị ảnh hưởng do sự cố tràn nước róc bãi gyps; thực hiện kinh phí đền bù theo quy định.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai và UBND huyện Bảo Thắng giám sát công tác khắc phục sự cố Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem, phối hợp chặt chẽ tổ chức rà soát thống kê toàn bộ thiệt hại, bồi thường theo quy định.

Yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai tăng cường hơn công tác kiểm tra, giám sát việc hoạt động của các Nhà máy trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng, đặc biệt là khi thời tiết mưa bão lớn, kéo dài.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, xả thải, phải kịp thời xử lý, giải quyết và báo cáo UBND tỉnh và các ngành liên quan để chỉ đạo xử lý.

UBND huyện Bảo Thắng có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, chính quyền địa phương tổ chức rà soát thống kê và xác định giá trị toàn bộ thiệt hại, có biện pháp tuyên truyền, đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu vực.

Giao Sở Công thương tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát công tác quản lý vận hành hồ chứa gyps theo quy định.

Tham mưu văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện các quy định về an toàn các hồ thải, bãi thải trên địa bàn tỉnh, phương án ứng phó sự cố trong mùa mưa lũ.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét hành vi vi phạm và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem theo thẩm quyền và theo quy định./.