Lâm Đồng: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang có khoảng 290 hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng của các tổ chức, cá nhân đăng ký để kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng.

Môi trường - Lâm Đồng: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch

Ngày 29/4, UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các cơ quan liên quan đề nghị tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng gửi thông báo yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương, đơn vị chủ rừng, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân liên quan tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 26/5. 

Môi trường - Lâm Đồng: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch (Hình 2).

Việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến khi cơ quan chức năng hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý và có hướng dẫn cụ thể việc thuê môi trường rừng theo đúng quy định pháp luật. 

Trước đó, tháng 3/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định, quy định tạm thời thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Môi trường - Lâm Đồng: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch (Hình 3).

Việc cho thuê môi trường rừng phải vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng vừa vừa phát huy hiệu quả môi trường rừng, tăng thu nhập cho các tổ chức, cá nhân và Nhà nước, nâng cao giá trị của rừng, đất rừng. 

Các tổ chức, cá nhân, thuê môi trường rừng phải đảm bảo năng lực về tài chính, quản trị, nhân lực để thực hiện dự án. Đồng thời, các công trình xây dựng phải xây dựng đúng vị trí, địa điểm, quy mô, cấu trúc đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Kiến trúc công trình Bungalow được làm bằng các vật liệu thân thiện với môi trường, hài hòa với cảnh quan của thiên nhiên.

Môi trường - Lâm Đồng: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch (Hình 4).

Nếu có từ 2 tổ chức, cá nhân trở lên cùng đề nghị thuê môi trường rừng tại một địa điểm, diện tích thì tổ chức đấu giá. Thời hạn cho thuê không quá 30 năm. Mức giá cho thuê môi trường rừng do các bên tự thỏa thuận nhưng không thấp hơn 1,5% tổng doanh thu thực hiện trong năm của bên thuê. 

Môi trường - Lâm Đồng: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch (Hình 5).

Đặc biệt, tỷ lệ tác động xây dựng công trình có mái che để phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí tùy thuộc vào diện tích đất trống và diện tích được thuê rừng. Cụ thể, diện tích rừng được thuê từ 10 đến 30ha thì tỷ lệ tác động xây dựng công trình có mái che không quá 3% tổng diện tích được thuê, từ 30 đến 60ha thì tỷ lệ tác động xây dựng công trình có mái che không quá 2,5% tổng diện tích được thuê, từ 60 đến 100ha thì tỷ lệ tác động xây dựng công trình có mái che không quá 2% tổng diện tích được thuê.