Hàn Quốc chi 6,4 triệu USD hỗ trợ Việt Nam tiết kiệm năng lượng

Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục tài trợ 6,4 triệu USD từ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại hỗ trợ Việt Nam tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh.

Hàn Quốc chi 6,4 triệu USD hỗ trợ Việt Nam tiết kiệm năng lượng

Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục tài trợ 6,4 triệu USD từ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại hỗ trợ Việt Nam tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh.

Ngày 20/4, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã tổ chức hội thảo khởi động Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam.

Đảm bảo an ninh năng lượng đang là thách thức

Phát biểu tại hội thảo, ông Phương Hoàng Kim – Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực và trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng sản phẩm quốc nội (GDP) giai đoạn 2016-2019 khá cao, bình quân 6.8%.

“Mặc dù năm 2020 kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2016-2020 ước đạt khoảng 5.9% và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới” – ông Kim thông tin.

Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung, với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 lần lượt là 7,3% và 6%; tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ theo giá cơ bản trong GDP tăng từ 73% trong năm 2015 lên khoảng 75,4% vào năm 2020.

Hàn Quốc chi 6,4 triệu USD hỗ trợ Việt Nam tiết kiệm năng lượng - Ảnh 1 Ông Phương Hoàng Kim phát biểu tại hội thảo.

Song song với tăng trưởng kinh tế, năng lượng đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế tăng theo. Năm 2019, tổng cung cấp năng lượng sơ cấp (TPES) của Việt Nam là 89.792 KTOE, tăng 11,0% so với năm 2018. Trong khi đó, cả giai đoạn 2011 - 2019, tỷ lệ tăng trưởng chỉ là 6,1%/năm.

“Tuy nhiên, trong bối cảnh các nguồn tài nguyên năng lượng trong nước đang dần cạn kiệt nhưng phải đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng trưởng cao, thì vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng đang là thách thức lớn cho ngành năng lượng Việt Nam” - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững nhấn mạnh.

Nhiều hoạt động hợp tác đã được triển khai

Để phát triển ổn định kinh tế - xã hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chương trình hành động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và tăng trưởng xanh.

Trong đó nổi bật là Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Cùng với đó, Việt Nam đang nỗ lực chung tay với cộng đồng thế giới trong công cuộc ứng phó biến đổi khí hậu, với việc tham gia vào Thỏa thuận Paris.

Để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu này, trong những năm qua, Bộ Công Thương và Chính phủ Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động hợp tác thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Cụ thể, giai đoạn 2018-2019, Bộ Công Thương hợp tác với KOICA thực hiện dự án "Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp".

Dự án đã góp phần tích cực trong việc xây dựng năng lực cho các cơ quan, đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm nâng cao năng lực cho các công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) về tìm kiếm dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng; kết nối các doanh nghiệp công nghiệp với đơn vị ESCO và đơn vị giải pháp tài chính thực hiện các dự án; khuyến nghị chính sách; thực hiện kiểm toán năng lượng tại một số cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm. 

Từ kết quả thành công của Dự án giai đoạn 2018-2019, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức KOICA tiếp tục hợp tác trong dự án "Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh".

Mục tiêu của dự án nhằm giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp; đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính.

Bên cạnh đó, khảo sát, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh để đóng góp hiệu quả vào Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, góp phần đạt mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.

Dự án được triển khai từ 2021-2025 bao gồm 5 hợp phần chính với tổng kinh phí 6,4 triệu USD từ nguồn ODA không hoàn lại do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững Bộ Công Thương) và Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) là các đơn vị tham gia dự án.

Hà Lan