Dùng hơn 4.000 tỷ đồng từ gói phục hồi, phát triển kinh tế để xây cầu Đại Ngãi

Võ Duy Tân
Phó Thủ tướng đồng ý đầu tư 4.130 tỷ đồng từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội để xây dựng cầu Đại Ngãi nối tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Theo quyết định của Thủ tướng, cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 vượt sông Hậu nối Trà Vinh và Sóc Trăng sẽ được đầu tư bằng vốn ngân sách thay vì vay vốn ODA.

Cụ thể, về quy mô đầu tư, dự án cơ bản thực hiện theo Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, bổ sung một số hạng mục cần thiết để bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, khai thác như nhà điều hành, quản lý; kè bảo vệ bờ sông, nắn cải kênh mương trong phạm vi dự án...

Cùng với đó, điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng phần đường dẫn theo quy mô hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 20,5 m.

cau-dai-ngai-1658724710.jpgPhối cảnh cầu Đại Ngãi. (Ảnh: Bộ GTVT)

Cơ chế, chính sách thực hiện dự án theo các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội.

Nhờ việc chuyển sang sử dụng nguồn vốn trong nước thay vì nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và áp dụng cơ chế đặc thù trong chương trình phục hồi giúp đẩy nhanh tiến độ dự án khoảng 11,5 tháng.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu báo cáo và đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, tổ chức thẩm định, trình duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi thuộc nhóm A. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 8.014,694 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, trong đó, bố trí vốn từ chương trình phục hồi là 4.130 tỷ đồng. Dự án được thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2026.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải phải tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan; có phương án xử lý dứt điểm đối với các nội dung công việc đã thực hiện của dự án trước đây, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng và các bộ, cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thẩm định báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải bố trí đủ vốn để triển khai dự án theo tiến độ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên QL60 thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng có mục tiêu xây dựng cầu Đại Ngãi 1, cầu Đại Ngãi 2 và đường dẫn (bao gồm một số cầu trung và cầu nhỏ trên tuyến).

Điểm đầu giao với QL54 tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; điểm cuối giao với đường Nam Sông Hậu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Tổng chiều dài thiết kế toàn tuyến là 15,2 km, trong đó phần cầu dài 3,42 km bao gồm cầu Đại Ngãi 1 dài 2,56 km, cầu Đại Ngãi 2 dài 0,86 km; phần đường (bao gồm một số cầu trung và cầu nhỏ trên tuyến) dài 11,78 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Bộ dự kiến trước mắt phân kỳ đầu tư thực hiện giai đoạn 1 đối với phần đường và các cầu trên tuyến theo quy mô hai làn xe. Riêng đối với phần cầu chính (cầu Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2) đầu tư hoàn chỉnh cho cả hai giai đoạn 4 làn xe.

Bộ GTVT dự kiến thời gian chuẩn bị dự án là từ năm 2018-2022; khởi công cuối năm 2022 và đầu năm 2023, hoàn thành năm 2026.