Cà Mau: Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Admin
Việc tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Ngày 30/5, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới năm 2023 và phát động Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6 có chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution). Phát động “Tháng hành động vì môi trường” cao điểm từ ngày 01 – 30/6/2023.

Môi trường - Cà Mau: Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 01 – 08/6/2023, với chủ đề “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất; hướng đến sống hài hòa và bền vững giữa con người với thiên nhiên.

Hưởng ứng ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6/2023) với chủ đề “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi” (Planet Ocean: Tides are Changing), phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 01 – 08/6/2023, với chủ đề “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

Hưởng ứng ngày Đại dương thế giới hướng đến mục tiêu đảm bảo tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, công bằng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế; ô nhiễm môi trường biển được ngăn ngừa, kiểm soát, giảm đáng kể; đa dạng sinh học biển, ven biển và hải đảo được bảo vệ, duy trì và phục hồi; các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa biển được bảo tồn và phát huy; tác động của thiên tai được hạn chế, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Việc tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới năm 2023 nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động và người dân về vị trí, tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ biển, hải đảo trong đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

UBND tỉnh Cà Mau đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tổ chức cộng đồng và từng người dân cùng tham gia thực hiện các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hướng đến lối sống xanh hơn, sạch hơn; tổ chức thực hiện các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường thiết thực trên phạm vi toàn tỉnh.