Tăng trưởng xanh

Ngành xây dựng Việt Nam đã thân thiện hơn với môi trường

Ngành xây dựng Việt Nam đã đầu tư hàng loạt máy móc nhằm mục đích tái chế phế thải ngành xây dựng thành tài nguyên sử dụng làm gạch bê tông, san nền… góp phần cải thiện môi trường.