Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên đất than bùn ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ cần quản lý bền vững

Hiện nay, ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau) có diện tích đất than bùn khoảng 3.000 ha. Đây là hệ sinh thái rất quan trọng, có tính đa dạng sinh học cao và rất có giá trị về bảo tồn.