Môi trường xanh

Hà Giang: Thu giữ hơn 100 khúc gỗ nghiến dạng thớt lậu

Cơ quan Kiểm lâm vừa thu giữ hơn 100 khúc gỗ nghiến dạng thớt vận chuyển trái phép.