La Vie ‘ghi điểm’ về phát triển bền vững nhờ cam kết vì môi trường

Với những sáng kiến vì môi trường được áp dụng đối với bao bì sản phẩm cùng nỗ lực bảo vệ tài nguyên nước trong nhiều năm qua, La Vie được biết đến là thương hiệu đồ uống tiêu biểu về phát triển bền vững.