Hà Nội sẽ lên kế hoạch cụ thể về lộ trình chuyển đổi xe bus xanh

TP.Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng kế hoạch chuyển đổi năng lượng xanh trong hoạt động vận tải hành khách công cộng. Dù còn không ít khó khăn song lộ trình, phương án thực hiện sẽ được tính toán kỹ lưỡng để vừa bảo đảm bám sát chỉ đạo của của Thủ tướng,..