Khởi nghiệp xanh

Đồng Nai: Người dân sống dọc kênh Rạch Mọi than trời vì ô nhiễm

Một con rạch trước kia đầy cá, tôm nhưng hiện tại chỉ còn là một dòng nước đen ngòm, hôi thối nồng nặc.