Hoạt động môi trường

Đề nghị địa phương ban hành bảng giá đất có hệ số nhằm chống thất thu thuế

Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo một số nội dung.