Hoạt động môi trường

Cà Mau: Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Việc tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.