Ngày 4/8 diễn ra Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V

Được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ, ngày 4/8/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2022 và định hướng giai đoạn 2022 - 2025. Đặc biệt đây cũng là sự kiện gắn với chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường.