Hà Nội 24h

Thanh Oai sạch, đẹp nhờ những việc thiết thực

Đoàn Thanh niên huyện Thanh Oai đang triển khai nhiều phần việc ý nghĩa như: Trồng cây xanh, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt, xóa "điểm đen" rác thải, phân loại rác thải tại nguồn... Những hoạt động thiết thực này không chỉ làm cho Thanh Oai xanh - sạch - đẹp từng ngày, mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.