Chính sách môi trường

Giờ Trái Đất đã giúp Việt Nam tiết kiệm được bao nhiêu điện năng?

Sau sự kiện Giờ Trái Đất vào tối ngày 26/3, Việt Nam đã tiết kiệm được bao nhiêu điện năng?