Chiến dịch môi trường

Mạnh tay xử phạt dán tờ rơi không đúng nơi, đúng chỗ

Quy định xử phạt đã có, đã đến lúc không thể "nhân nhượng" hoặc nhẹ tay đối với các hành vi xả rác bừa bãi, dán tờ rơi không đúng nơi, đúng chỗ.