Bàn giải pháp quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề Văn Môn

Đỗ Đức Anh

Chiều 5/4, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với huyện Yên Phong để bàn giải pháp quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề Văn Môn (xã Văn Môn, huyện Yên Phong) cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, trên tinh thần thẳng thắn, các đại biểu phân tích, bàn bạc, tìm hướng xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Văn Môn. Theo đó, đại diện UBND huyện Yên Phong cho biết, huyện đã xây dựng Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn nhằm cấp bách giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây. Đồng thời, huyện cũng đề xuất phương án, biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lộ trình chuyển đổi ngành nghề hoặc di dời vào Cụm công nghiệp làng nghề đối với các cơ sở tái chế nhôm từ năm 2022 đến năm 2026.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải làng nghề Văn Môn, diện tích 3,8 ha, huyện đã thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thông báo việc thu hồi đất để thực hiện dự án, điều tra, khảo sát, kiểm đếm giải phóng mặt bằng dự án; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ kinh phí khi Nhà nước thu hồi đất. Ban quản lý Dự án đã chuẩn bị đầy đủ kinh phí bồi thường, thông báo việc chi trả tiền tới nhân dân, dự kiến khởi công, san lấp mặt bằng trong tháng 6/2022.

Huyện đã xây dựng 2 phương án xử lý chất thải rắn. Phương án 1 là lập dự án đầu tư xây dựng theo hướng toàn bộ diện tích 3,8 ha sử dụng để chứa xỉ thải từ các cơ sở sản xuất trong làng nghề, sau đó giao cho đơn vị có đủ chức năng để xử lý. Phương án 2 là xã hội hóa việc đầu tư xây dựng khu xử lý, sử dụng công nghệ hiện đại để xử lý triệt để xỉ thải. Việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tồn đọng, huyện đang trong giai đoạn lập dự toán kinh phí thực hiện, định mức đơn giá xử lý.

Song song với đó, để giải quyết tình trạng ô nhiễm làng nghề, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá (xã Văn Môn, huyện Yên Phong). Cụm công nghiệp do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka làm chủ đầu tư có diện tích quy hoạch 29,6 ha, đơn vị đã triển khai 26,54 ha và tiếp tục mở rộng 3,05 ha. Hiện nay, chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng đạt hơn 90% diện tích; tổng số lô quy hoạch 666 lô gồm 619 lô đất công nghiệp, 47 lô đất dịch vụ. Công ty đã cho hơn 100 cơ sở sản xuất thuê đất công nghiệp.

Tuy nhiên, theo kết luận của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, cơ bản các công trình đầu tư xây dựng sai mẫu theo quy hoạch được duyệt như ghép lô, lấn chiếm ra ngoài chỉ giới, xây dựng vào khoảng lùi và rãnh thoát nước ở giữa 2 dãy đất công nghiệp. Đối với diện tích mở rộng 3,05 ha, huyện đang tiến hành chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường và sớm bàn giao đất để thực hiện dự án.

Đề xuất về phương án xử lý ô nhiễm môi trường tại Văn Môn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Thanh cho rằng các hộ kinh doanh cần chuyển đổi công nghệ sản xuất; huyện sớm triển khai điểm tập kết khu xử lý chất thải rắn; tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân về vấn đề bảo vệ môi trường; tính phương án vận chuyển, xử lý rác thải tồn đọng, đặc biệt là tro xỉ, đây là loại rác thải thuộc danh mục chất thải nguy hại…

Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đại diện sở, ngành kiểm tra thực tế tại làng nghề Văn Môn, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

Sau khi nghe kiến nghị của huyện, ngành, chủ đầu tư Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải khẳng định đây là cụm công nghiệp ô nhiễm môi trường trầm trọng nhất Bắc Ninh hiện nay, không chỉ ô nhiễm không khí mà còn ô nhiễm chất thải. Điều này khiến cho đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

 

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị huyện Yên Phong, các ngành cần quyết liệt triển khai các giải pháp, sớm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Văn Môn. “Muốn xử lý tình trạng trên không chỉ một sớm một chiều mà cần có lộ trình, phù hợp thực tiễn, có tính khả thi. Hiện nay, dự án thu gom, vận chuyển xử lý rác thải rắn tại Văn Môn đang gặp vướng mắc do đơn giá.

Vì vậy, Sở Xây dựng và huyện Yên Phong phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) sớm xây dựng, tính đơn giá để xử lý rác thải. Trong trường hợp Viện Kinh tế xây dựng không thực hiện được, các sở, ngành phối hợp với huyện Yên Phong, mời Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh tham gia xây dựng đơn giá bảo đảm tính khách quan”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư Cụm công nghiệp Mẫn Xá tập trung rà soát diện tích đất đã cho thuê, yêu cầu các hộ thuê đất và chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết. Công ty rà soát, công khai toàn bộ dự toán đầu tư cụm công nghiệp, từ đó, tuyên truyền cho nhân dân tạo sự đồng thuận.

Huyện Yên phong cần chỉnh sửa Dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải làng nghề Văn Môn theo hướng vận chuyển, xử lý. Trước mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu sớm khoanh lại số lượng chất thải cũ, tăng cường Công an tỉnh để siết chặt quản lý nguyên liệu đầu vào; huyện, xã thành lập đội tự quản về vấn đề bảo vệ môi trường…