Bà Rịa – Vũng Tàu: Vùng đồng bào DTTS tích cực bảo vệ môi trường

Đỗ Đức Anh
Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường (BVMT), nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Gắn công tác BVMT trong xây dựng nông thôn mới

Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có 7.434 hộ đồng bào DTTS, với 31.722 nhân khẩu, chiếm 3% dân số toàn tỉnh, trong đó, đồng bào DTTS Châu Ro chiếm đa số. Người DTTS trên địa bàn tỉnh chủ yếu sinh sống tại các khu vực nông thôn, công việc chính là làm nông nghiệp.

Những năm gần đây, nhiều chính sách an sinh, phát triển kinh tế giành riêng cho người đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được triển khai, do đó, đến nay diện mạo các khu vực nông thôn trong tỉnh đã có thay đổi, tỷ lệ người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS được dùng nước sạch tăng, chất lượng cuộc sống của họ cũng ngày càng được nâng cao.

1-kenh-muong-khong-con-tinh-trang-rac-thai.jpg

Ý thức về BVMT của dồng bào DTTS được nâng cao, không còn tình trạng vứt bao bì thuốc BVTV xuống kênh mương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các Sở, ngành chức năng, tại các địa bàn có đông đồng bào DTTS, người dân ở đây lâu nay chỉ quen canh tác, chăn nuôi đơn thuần nên chưa quan tâm nhiều đến công tác BVMT. Điển hình là một số nơi tình trạng rác thải sinh hoạt chưa được người dân thu gom và xử lý đúng nơi qui định; các bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) còn vứt bừa bãi trên đồng ruộng, kênh rạch; nước thải từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ từ các hộ dân còn thải trực tiếp ra môi trường, làm tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm và ô nhiễm nguồn nước mặt tại các tuyến kênh dẫn nước sinh hoạt của tỉnh.

Do đó, để BVMT trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, khu vực đồng bào DTTS tại các xã vùng nông thôn nói riêng, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giao cho các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, kiểm soát đối với hoạt động sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón và tập trung xử lý tình trạng vứt vỏ thuốc BVTV ra môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc BVMT góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện Chương trình MTQG, gắn công tác BVMT trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Đỗ Đình Quốc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Nhờ tích cực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, nên đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 98% hộ đồng bào DTTS có nhà ở kiên cố; 98% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 61% hộ sử dụng nước máy. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu môi trường đã đạt được nhiều kết quả khả quan, trong đó, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị được thu gom, xử lý đạt 95%, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn được thu gom, xử lý đạt 85%, tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom đạt 100%. Đối với việc quản lý chất thải nguy hại nông nghiệp và nông thôn, tính đến nay, toàn tỉnh đã lắp đặt được 347 bể chứa bao bì thuốc BVTV sau sử dụng…

Tăng cường tuyên truyền công tác BVMT

Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, với sự vào cuộc của các Sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương, cùng với nhiều giải pháp đồng bộ trong BVMT, nên các nguồn thải phát sinh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang được tỉnh kiểm soát chặt chẽ và mang lại nhiều kết quả tích cực; công tác BVMT của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn trên địa bàn đã có nhiều thay đổi; ý thức của người dân, đặc biệt người dân vùng đồng bào DTTS về giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng cao.

2-xa-dat-chuan-nong-thon.jpg
Công tác BVMT của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn trên địa bàn đã có nhiều thay đổi.

Cụ thể, tại các khu vực vùng đồng bào DTTS sinh sống thì việc thu gom, xử lý rác thải, bao bì thuốc BVTV và rác thải sinh hoạt đã được thực hiện đúng theo quy định. Tình trạng vứt bao bì thuốc BVTV xuống kênh mương không còn diễn ra, thay vào đó là người dân đã chủ động thu gom đến các điểm tập trung để xử lý...

Tuy nhiên, về lâu dài, công tác BVMT vẫn là nhiệm vụ khó, phức tạp đòi hỏi phải có sự chung tay của cả cộng đồng và cần phải có nhiều thời gian thực hiện. Bởi thực tế, có những vấn đề liên quan đến BVMT không chỉ yêu cầu đầu tư kinh phí mà còn phải làm thay đổi tư duy, phong tục tập quán, nhất là phong tục tập quán của đồng bào DTTS.

3-quan-trac-dinh-ky-nuoc.jpg

Quan trắc định kỳ các tuyến kênh dẫn nước vùng nông thôn.

Do đó, để góp phần tạo diện mạo mới về môi trường, đồng thời chung tay đẩy nhanh mục phát triển kinh tế -xã hội bền vững, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh yều các Sở, ngành chức năng và các địa phương tang cường xử lý dứt điểm các khu vực ô nhiễm môi trường, bảo đảm phát triển của tỉnh theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, nhất là người DTTS về bảo vệ, cải thiện cảnh quan, môi trường nơi sinh sống và sản xuất; phối hợp với các đoàn thể xây dựng và nhân rộng các mô hình trong khu dân cư; hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và chuồng trại tại các hộ chăn nuôi.